ZDRAVÍ

Co je to zdraví? Když je člověk zdravý, dokáže odolávat vnějším vlivům. Dobrá nálada jde ruku v ruce s dobrou imunitou. Máme v sobě léčivý potenciál. Uzdravovací schopnosti, které je dobré podporovat stravou, pohybem, pomocí informací přenesených do mozku. 

Hippokrates, otec medicíny, chápal tělo jako hlavní zdroj léčení a lékař s pacientem by měli spolupracovat s přírodou, aby tělu pomohli aktivovat jeho vlastní uzdravovací procesy.