VZTAHY

Vztah je široký pojem a každý si představíme něco jiného. Někoho napadne vztah s partnerem, jiného vztah ke svým dětem či rodičům, ale za nejdůležitější bychom měli považovat vztah k sobě samým. Odtud se všechno odráží do dalších oblastí. Většinu z nás dostihnou vzorce, které jsme si vytvořili už jako děti a přejali jsme je, i třeba neuvědoměle, od svých rodičů. 

Vztah mezi partnery je především o vzájemném porozumění, kompromisech, komunikaci a vyslyšením potřeb toho druhého. Naše i partnerovy představy o dokonalém vztahu se často mění v průběhu různých etap našeho života a může docházet k partnerským neshodám. Podle jakých pravidel budete hrát vy, aby to vedlo ke vzájemnému štěstí? 

Stát se matkou, či otcem zajisté patří k nejkrásnějším okamžikům člověka. Existuje spoustu pohledů na výchovu a je na vás jakou cestu si vyberete vy. 

Nikdy by také neměl člověk zapomínat sám na sebe, na své zájmy, potřeby a především sebelásku, protože co člověk nemá, nemůže předat ostatním.  

Na každou z těchto oblastí se můžeme podívat z několika úhlů pohledu a my vám je zkusíme postupně představit.