KREATIVITA

Tvořivost nás může doprovázet do území léčivého. Můžeme být sami sebou v přítomném okamžiku, bez rozporuplných myšlenek souvisejících s minulostí nebo budoucností. Žít tady a teď.

Umění je způsob meditace a nezáleží o jaký druh jde. Můžeme zpívat, malovat, hrát divadlo, bubnovat , tancovat, či věnovat se mnoha dalším činnostem. 

Umění je potrava pro duši. I vnímání je tvorba. Na našich stránkách budeme umění propojovat s meditativními a terapeutickými prvky.